Postadresse:

Sportsklubben Vidar, Postboks 5897 Majorstua, 0308 Oslo

Besøksadresse: 

Bislett stadion
Inngang 1/ved rundkjøring
Louisesgate 1
0168 Oslo 

E-post: skvidar@skvidar.no 

Telefon : 48615296
Organisasjonsnummer: 971 022 213

Kontortid: mandag – fredag kl. 09:00 – 16:00

Kan også kontaktes via facebook