• 09.15 Sekretariatet åpner for henting av startnummer og etteranmelding
 • 10.30   Offisiell åpning
 • 10.45   Start J15-J16.J17-KJ & Kv 50 + (4km)
 • 11.20   Start UM G15-16-17 år (4km)
 • 11.45   Premieutdeling alle klasser 4 km
 • 12.15   Start MJ – MV 50 + (6 km)
 • 13.00 Premieutdeling MJ-MV 50 +
 • 13.20 JUBILEUMSLØPET 2 km – for alle
 • 13.45 Start KS – KV 35 – 49 ( 6 km)
 • 14.30 Start MS – MV 35 – 49 (10 km)
 • 15.20  Premieutdeling KS – KV 35 – 49
 • 15.30  Premieutdeling MS – MV 35 – 49
 • 15.45  Avslutning