PÅMELDINGSFRIST: 8. oktober.

STARTKONTIGENT: kr 175. Kr 30 i tillegg for engangslisens for de som ikke har helårslisens.

SEKRETARIAT: I start / målområde på hundesletta

STARTNUMMER: Startnummer hentes i sekretariatet.

AVKRYSSING: Avkrysning skjer i sekretariatet. Personlig oppmøte senest en time før start på distansen. Konkurransedrakt og startnummer må vises.

GARDEROBER: Garderober på Skøyen skole.

TOALETTER: Skøyen skole.

BAGASJE: Skøyen skole.

Kart over området kommer.

PREMIEUTDELING: Det er de tre første i hver klasse som skal til premieutdeling.

PROTESTER – REGEL 146: Frist for å legge inn protest er 30 minutt etter at resultatlista er lagt ut på nettsiden. Protesten skal leverest på stevnekontoret. Protestgebyret er kr. 250 som skal betales kontant med innlevering av skriftlig protest.